Ti si v Kazalu > Živilski park > Projekt

Zamisel »Parka« kot sredstva za vrednotenje lokalnih pridelkov Vzhodnega Veneta izhaja iz dveh ugotovitev.
Po eni strani iz potrebe po tesnejšem povezovanju teh pridelkov, z njihovimi znacilnostmi in gospodarskimi potenciali, ter številnih povezanih ukrepov, ki so si v zadnjih letih sledili marsikdaj neusklajeno in zato tudi neucinkovito.
Po drugi pa iz želje po vkljucevanju bogate naravne in okoljske dedišcine Vzhodnega Veneta v postopek vrednotenja (iz tega pojem »Parka«), pri cemer bi pritegnili potrošnikovo pozornost na kakovost in zdravilnost kmecko-živilskih pridelkov kot »osebno izkaznico« tega prostora, ki je z okoljskega vidika še zelo celovit.
Od vseh »beneških ozemelj« je Vzhodni Veneto najbolje ohranil svoje izrazito kmecko in živilsko usmerjenost in to v takem okoljskem kontekstu, ki se ponaša z izjemno raznolikostjo pokrajin.
Zamisel Parka je tesno povezana s konceptom »grozda« in z vzpostavitvijo skupine kmetij »odlicnosti«, ki si prizadevajo za ohranjanje kakovostnih in tradicionalnih pridelkov tega prostora in ki bodo lahko na podlagi valorizacijskih posegov, izpeljanih v sklopu projekta in povezanih s Parkom, pridobile potrebna priznanja (ne samo gospodarska) za ponovno poživitev in nadaljnji razvoj.